Spoluzakladateľ / Strategický riaditeľ /
Manažment Dokument na kolesách
Adam Straka

+421 904 054 960
adam.straka@filmexpanded.com

je spoluzakladateľom platformy Film Expanded. Vymýšľa a realizuje kreatívne distribučné stratégie. Tiež zabezpečuje premietanie dokumentárnych filmov spojené s diskusiami na stredných školách pod názvom Dokument na kolesách. Ako koordinátor Dokumentu na kolesách sa od vzniku tejto platformy v roku 2016 spolupodieľal sa na vývoji, organizácii a moderovaní projektov ako Spýtaj sa vašich 89, Hrdinovia medzi nami, Mečiar na školách, Cooltúra, a i. Bol šéfom Kina Film Europe. Od roku 2022 pôsobí na Art Film Feste v Košiciach ako koordinátor industry programu. Od roku 2018 je členom redakcie online časopisu Kinečko, ako filmový kritik pravidelne prispieva do mesačníkov Filmsk či Kapitál. Je absolventom Katedry audiovizuálnych štúdií na Filmovej a televíznej fakulte VŠMU