PR, tlačový servis a manažment sociálnych sietí
LAURA BILÍKOVÁ

pr@filmexpanded.com

Laura Bilíková zabezpečuje vo Film Expanded PR a tlačový servis, spolupracuje na tvorbe kampaní a je manažérkou sociálnych sietí. Študuje žurnalistiku na Karlovej univerzite a filmovú vedu na Masarykovej univerzite. Založila a niekoľko rokov viedla celoslovenský časopis mladých ľudí o umení a kultúre s názvom HMOTA. Komfortne sa cíti najmä vo svojich textoch, píše knižné a filmové recenzie, externe publikuje v magazíne Sóda. Rada vedie publicistické rozhovory, naživo i v písanej forme. Na pozícii správkyne sociálnych sietí spolupracovala s knižným vydavateľstvom BRaK, produkčnou spoločnosťou Hitchhiker Cinema či najväčším stredoeurópskym literárnym festivalom Mesiac autorského čítania.