Produkcia, guest servis
TEREZA SMETANOVÁ

office@filmexpanded.com

Tereza Smetanová má v distribučnej spoločnosti Film Expanded na starosti produkciu, guestservis, komunikáciu s kinami a výrobe videocontentu. V office polieva a rozmnožuje monstery. Je študentkou tretieho ročníka bakalárskeho stupňa ateliéru dokumentárnej tvorby na Vysokej škole múzických umení. Okrem študentských filmov sa venuje aj tvorbe divadelných/performatívnych projektov v Unkulunkulu o.z., tvorbe videoklipov, BTS videa a fotografii. Aktuálne sa podieľa na dokumentárnom filme pre RTVS o Divadelnom ústave, robí popis záznamov pre databázu Rodinné archívy a pripravuje projekt filmu o orchestri Solamente naturali.