SKÚŠKA UMENIA

v kinách od marca 2023

SKÚŠKA UMENIA

v kinách od marca 2023

SYNOPSA:

Mladí umelci sa hlásia na AVU v Prahe v nádeji, že štúdiom na prestížnej škole dosiahnu slávu, uznanie a uspokojenie z vlastného prejavu. Dokument sleduje prijímacie konanie do troch ateliérov vedených silnými umeleckými osobnosťami, ktoré sa snažia z uchádzačov dostať autentický prejav namiesto prázdnych fráz. O svoje názory na súčasné umenie sa delia nielen učitelia a mladé umelkyne, ale aj zamestnankyne dielní a svojrázne upratovačky. Kaleidoskop diskusií a názorov pritom odhaľuje náročnosť posudzovania umeleckej tvorby a meniace sa mocenské mechanizmy vo vzdelávacích inštitúciách.
„Bude svet lepší, keď budeme maľovať?”

SKÚŠKA UMENIA (2022)
V KINÁCH OD MARCA 2023
Česko

TVORCOVIA:
Réžia: Adéla Komrzý a Tomáš Bojar
Kamera: Šimon Dvořáček
Strih: Hedvika Hansalová
Zvuk: Václav Flags
Producent: Jakub Wagner (GPO Platform), Dušan Mulíček (ČT)

Žiadna udalosť nebola nájdená!

PRESSKIT

PLAGÁT

DISTRIBUČNÝ LIST