Ozveny Ji.hlavy

Ozveny Ji.hlavy 2023 budú celé leto pod bratislavské nebo prinášať najlepší svetový dokument, otvorí ich francúzska režisérka Judith Auffray so svojim víťazným filmom

Vďaka distribučnej spoločnosti Film Expanded má bratislavské publikum už 4. rok príležitosť sledovať to najlepšie z uplynulého ročníka najväčšieho stredo- a východoeurópskeho festivalu dokumentárnych filmov Ji.hlava. Každý júlový a augustový pondelok v magickom Parku de Palma Novej Cvernovky. Rovnako ako po minulé roky, aj aktuálny ročník bude open air a v spojení s diskusiami. Slávnostné otvorenie Ozvien Ji.hlavy sa uskutoční 3. júla za účasti francúzskej režisérky Judith Auffray, autorky najlepšieho filmu ostatného ročníka Ji.hlavy s názvom 07:15 – Kos, ktorú čaká v rámci otvorenia aj masterclass moderovaný poetkou a filmovou teoretičkou Máriou Ferenčuhovou. Film dobre vystihuje myšlienka: „Prírodný svet hlboko v lesoch rovnakou mierou vzbudzuje záujem vedcov aj túžbu básnikov.” Ozveny Ji.hlavy uvedú dokopy 15 filmov v slovenskej premiére. V programe nechýba najnovší film legendárneho arménskeho experimentátora Artavazda Pelešjana s názvom Príroda, pandemická dokukomédia americkej umelkyne Andrey Kleine s názvom Koniec nie je podľa mojich predstáv ako aj neformálne pitching fórum Film Expanded Shows.Docs, kde sa opäť predstavia mladé progresívne projekty.