Dokument na kolesách

Autorské dokumentárne filmy mladej generácie sa vyznačujú veľkou mierou tvorivej slobody, sú osobné, nekompromisné a vyjadrujú sa k témam bez cenzúry. Mnohokrát sa ale nedostanú do klasickej kinodistribúcie, k divákovi. V roku 2016 sa skupina študentov a pedagógov FTF VŠMU rozhodla túto frustrujúcu okolnosť zmeniť. S balíkom kvalitných dokumentov odvtedy osobne vycestovali za stovkami stredoškolákov do škôl, aby skrze filmy mladých povzbudili ku kritickému myslieniu. A tak vznikol projekt Dokument na kolesách.

Dnes patrí Dokument na kolesách k najetablovanejším projektom svojho druhu na Slovensku s metodickým zázemím a širokou databázou partnerských škôl. Hlavným cieľom Dokumentu na kolesách je predstaviť dokumentárny film ako atraktívny nástroj na rozvoj kritického myslenia. Dokumentárny film dodáva vyučovaciemu procesu novú dynamiku, má schopnosť problematické témy scitlivovať a podať ich zaujímavým spôsobom.

„Veríme, že aj jeden film, jedna inšpiratívna osobnosť, či jedno školské podujatie môže byť pre mladého človeka impulzom obohatiť svoje poznanie a začať premýšľať v nových kontextoch. K odstráneniu stereotypov a predsudkov pomáhajú predovšetkým osobné príbehy ľudí, ktoré mladým divákom komplikované témy približujú citlivým spôsobom a ukazujú na skutočné problémy, s ktorými sa ľudia v spoločnosti stretávajú.“

BROŽÚRA

PLAGÁT

FOTO