Dokument na kolesách

Autorské dokumentárne filmy mladej generácie sa vyznačujú veľkou mierou tvorivej slobody, sú osobné, nekompromisné a vyjadrujú sa k témam bez cenzúry. Mnohokrát sa ale nedostanú do klasickej kinodistribúcie, k divákovi. V roku 2016 sa skupina študentov a pedagógov FTF VŠMU rozhodla túto frustrujúcu okolnosť zmeniť. S balíkom kvalitných dokumentov odvtedy osobne vycestovali za stovkami stredoškolákov do škôl, aby skrze filmy mladých povzbudili ku kritickému myslieniu. A tak vznikol projekt Dokument na kolesách.

Dnes patrí Dokument na kolesách k najetablovanejším projektom svojho druhu na Slovensku s metodickým zázemím a širokou databázou partnerských škôl. Hlavným cieľom Dokumentu na kolesách je predstaviť dokumentárny film ako atraktívny nástroj na rozvoj kritického myslenia. Dokumentárny film dodáva vyučovaciemu procesu novú dynamiku, má schopnosť problematické témy scitlivovať a podať ich zaujímavým spôsobom.

„Veríme, že aj jeden film, jedna inšpiratívna osobnosť, či jedno školské podujatie môže byť pre mladého človeka impulzom obohatiť svoje poznanie a začať premýšľať v nových kontextoch. K odstráneniu stereotypov a predsudkov pomáhajú predovšetkým osobné príbehy ľudí, ktoré mladým divákom komplikované témy približujú citlivým spôsobom a ukazujú na skutočné problémy, s ktorými sa ľudia v spoločnosti stretávajú.“


Uskutočnené projekty:

GABI OD 8 DO 13
Na jeseň 2022 v nadväznosti na úkladnú vraždu pred klubom Tepláreň študentsvu stredných škôl sprístupnili film Gabi od 8 do 13 spoločne s metodikou od českých kolegýň z queer filmového festivalu Mezipatra. V snahe reagovať na nenávisť v spoločnosti a radikalizáciou u mladých ľudí sme sa rozhodli pracovať s intímnym portrétom transrodovej osoby, ktorý má schopnosť prehovoriť k mladým ľuďom citlivo a zrozumiteľne. Projekt bol tiež súčasťou iniciatívy Slovenská Tepláreň, ktorú organizoval Festival Pohoda a do ktorej sa zapojili stovky kultúrnych centier na Slovensku.

ORCHESTER Z KRAJINY TICHA
V roku 2020 sme v spolupráci s Festivalom Pohoda zorganizovali školské podujatia s dokumentárnym filmom Lucie Kašovej Orchester z krajiny ticha. Film zobrazuje prvý ženský afgánsky orchester Zohra, ktorého členky sú vo veku od 12 do 18 rokov. Príbeh sleduje cestu členiek orchestra na Pohodu, počas ktorej sa časť z nich rozhodne utiecť. Film bol z dôvodu dištančného štúdia prezentovaný v online podobe, po ktorom nasledovala diskusia. Výhodou online diskusie so študentstvom bola možnosť zapojiť aj hlavnú protagonistku Marziou Anwari priamo z Kábulu. Moderátorkou diskusií s ňou a tiež s režisérkou Luciou Kašovou bola Nasi Motlagh. Projektom sme úspešne zapojili takmer 1200 študentov a študentiek.

HRDINOVIA MEDZI NAMI
V septembri 2019 sa po roku uzavrela druhá fáza projektu, ktorý nadviazal na úspešnú televíznu sériu Biele vrany a hrdinovia medzi nami. Študentom stredných škôl aj verejnosti priniesol filmy a diskusie na pálčivé spoločenské témy, akými sú xenofóbia, či korupcia v školstve a zdravotníctve. Cieľom projektu bolo cez príbehy obyčajných ľudí, ktorí bojujú proti neduhom našej spoločnosti, inšpirovať k aktívnemu občianstvu a záujmu o veci verejné. Pripravili sme 50 školských a verejných podujatí v 20 slovenských mestách, ktorých sa zúčastnilo viac ako 1500 diváčiek a divákov. Na školách najviac rezonovala téma odlivu mozgov. Autorom metodiky a lektorom školskej časti bol ľudskoprávny aktivista Laco Oravec.

SPÝTAJ SA VAŠICH 89
Hlavným zámerom vzdelávacej časti projektu Spýtaj sa vašich 89 bolo prostredníctvom dokumentárneho filmu podnietiť dialóg medzi mladými ľuďmi a ich rodičmi o dôležitých udalostiach našich dejín, podpore demokratických hodnôt a postavení ľudských práv v našej spoločnosti. Príležitosť na to sme videli v 30. výročí Nežnej revolúcie. Na jeseň 2019 sme uskutočnili 30 školských podujatí a do projektu zapojili 80 pedagóvov. Autorom metodiky a lektorom bol Laco Oravec.

MEČIAR NA ŠKOLÁCH
Školám sme sprístupnili dokumentárny film Mečiar od Terezy Nvotovej ako edukatívny materiál, ktorý mladej generácii atraktívnou formou a komplexne priblížil éru mečiarizmu a stav Slovenska v 90. rokoch. Vybrané školy navštívila autorka, Peter Zajac či Marián Leško.

BROŽÚRA

PLAGÁT

FOTO